Història del comerç

Web

Des del primer moment que van tenir-ho clar. Volien mantenir un estil de joieria basat en l’artesania amb peces pensades per a cada client, lluny d’alguns corrents que aposten per peces de marca i/o prefabricades molt estandarditzades. Són peces singulars i específiques per a cada client en una ferma aposta per la qualitat i el disseny personalitzats i avantguardistes. Per això, darrere de cada joia hi ha una història personal plena d’emocions i sentiments que es converteix en record perenne dels moments més importants.

Treballen amb els joiers més professionals i amb una herència de tècniques tradicionals, evitant el disseny i les impressions 3D, uns oficis que estan desapareixent davant d’unes noves formes de treballar molt més industrialitzades, amb joies prefabricades amb un motlle i realitzades amb materials sintètics creats al laboratori.

Aquesta és una feina molt gratificant però exigent quant a dedicació. Doncs cada peça és única i cal dedicar-li temps i atenció. Implica també cert risc i confiança, ja que el client veu la joia un cop acabada. Tot comença amb un esbós, que es pot retocar a gust del client. Després passa per un seguit d’artesans que li donen la forma desitjada: el joier que treballa la matèria primera, el polidor que dóna els acabats, els pedrers, els clavadors i de nou pel polidor i, si cal, un gravador. Sovint, el resultat final supera amb creixes el dibuix inicial. “No em puc creure que això ho hagin fet unes mans”, va confessar entusiasmant l’últim client en veure la joia, inspirada en peces antigues. “Crear aquesta emoció no té preu”. I és que han vist tantes alegries que n’hi ha per escriure un llibre.

Qui és Núria Güell?

Web

Núria Güell (Vidreres, 1981) aborda en els seus treballs els límits de la legalitat i analitza la pràctica de les institucions que ens governen. El flirteig amb els poders establerts o els privilegis del món de l’art són alguns dels aspectes en què basa les seves operacions artístiques, que desenvolupa com a tàctiques que pretenen canviar les relacions de poder instaurades.

L’obra de Núria Güell es vincula a l’àmbit social, polític i econòmic expandint els límits convencionals de la Galeria d’Art i el Museu per acostar-se a l’espai de la vida diària. La seva obra qüestiona els límits de l’ètica i la legalitat, analitzant el funcionament de les institucions, així com els sistemes i dispositius de control que condicionen el quotidià, principalment alterant el seu funcionament.

La seva metodologia artística es basa en subvertir el paper de les institucions, utilitzant els privilegis del món de l’art, així com de la seva condició com a artista catalana, espanyola i europea, per produir una sèrie de tàctiques que alteren les relacions de poder. El seu estudi de l’antropologia social i la seva aposta per la participació col·lectiva es converteix en resistència biopolítica. La seva metodologia de treball consisteix en curtcircuitar la llei i aplicar-la de forma inversa. En fer-ho, Güell desarticula els seus mecanismes unidireccionals i revela els procediments antiètics del poder hegemònic.

Núria Güell
Obsequi de cortesia
2019
ADN liofilitzat de semental de burro català i certificat d’autenticitat de pura raça

Vaig obsequiar la màxima autoritat del govern de la ciutat de Girona amb una càpsula que contenia ADN liofilitzat de semental de ruc català. Vaig lliurar aquesta càpsula acompanyada del certificat d’autenticitat de pura raça, avalat pel Ministeri de Defensa de l’Estat espanyol, que va ser l’òrgan públic que em va vendre la dosi de semen de què vaig extreure l’ADN.
Per qüestions de protocol, els regals als dirigents polítics han de ser declarats públicament i passen a ser patrimoni de la ciutadania. A la ciutat de Girona, aquests presents són inventariats pel Museu d’Història i s’hi inclouen, s’exposin o no, a la seva col·lecció.